Preskočiť na obsah

Efektívnejšia separácia a zber odpadov v obciach združenia EKOLÓG Brezno

Zverejnené 10.4.2022.

Kategória

Realizáciou projektu dosiahne združenie efektívnejší a intenzívnejší zber separovaného odpadu na území Združenia.

Tento projekt je pripravovaný a realizovaný v rámci operačného programu MŽP SR, podporovaný fondami EÚ.