Preskočiť na obsah

O združení

Združenie obcí Ekológ vzniklo ako záujmové združenie obcí v roku 1993 a bolo založené na základe rozhodnutia zakladateľov združenia zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1993.

Predmetom činnosti a účelom združenia je nakladanie s odpadmi v oblasti zverenej osobitnými predpismi do pôsobnosti obcí, komplexné zabezpečenie prípravy, realizácie výstavby a prevádzka “ Regionálnej skládky TKO Brezno „, v kat. úz. mesta Brezna, so zameraním na ochranu záujmov svojich členov v oblasti životného prostredia, aplikovanú na celkové hospodárenie s odpadmi a ich využitie.

Združenie obcí Ekológ prostredníctvom svojej vlastnej na to určenej organizácie Sekológ s.r.o. Brezno prevádzkuje skládku odpadu.

V združení je 26 obcí pohronského regiónu, čo predstavuje cca 50.000 obyvateľov.